Contact Us

NINGBO YOUYING BABY PRODUCT CO.,LTD.


Tel: +86(0)574 88256902  Fax: +86(0)574 88256780

Web: www.cnyooyin.com

E-mail: james_gu@cnyooyin.com